Scrive e-signering – 30 dagars gratis testperiod!

 Scrive e-signering – 30 dagars gratis testperiod!

Elektroniska signaturer gör ditt företag bättre från dag ett

Det viktigaste i en nystartad verksamhet är att säkerställa att du och kollegorna kan lägga så mycket tid som möjligt på er kärnaffär och att ta in nya kunder.

De system och processer ni väljer ska facilitera er verksamhet, minimera administration och maximera effektivitet.

Ett bra sätt åstadkomma detta, är att digitalisera sina dokumentprocesser redan från början. Såväl generering, signering och arkivering av avtal bör ske digitalt och papperslöst.

Svenska Scrive är marknadsledare i Norden på elektronisk signering, något som blivit allt vanligare de senaste åren.

– Elektroniska signaturer kortar ner ledtider och ökar kontrollen i dina avtalsprocesser samtidigt som en bättre upplevelse skapas för alla inblandade. Varje månad hanterar Scrives tjänst drygt två miljoner signerade dokument. Att skriva ut dessa på papper hade slukat resurser i många led, säger Niklas Fehrm, kommersiell chef på Scrive.

Reducerar kostnader, tid och resurser
– Med e-signering reducerar våra kunder kostnader, tid och resurser på allt från skrivare, papper och postgång till lagring och administration. I stort sett alla våra kunder räknar hem sin investering i Scrive bara på detta, säger Niklas Fehrm.

E-signering snabbar också upp anställningsprocesser och ger en modern upplevelse för personen du ska anställa. De flesta saknar skrivare hemma. Vill du rekrytera på en konkurrensutsatt marknad behöver du agera fort. Då saknas tid att skriva ut papper, skicka iväg det och invänta den fysiska signaturen.

– Underskatta inte vinningen av minskad administration efter att avtal signerats! Att scanna eller arkivera avtal kostar tid, pengar och administration. Där finns stora besparingar att göra, avslutar Niklas Fehrm.

1. Gå till Scrives erbjudande

2. Erbjudandet blir automatiskt aktiverat via länken

Redaktionen

Mer läsning