Reseräkning och Traktamente

Reseräkning och Traktamente

När du är ute och reser i tjänsten kan du ha rätt till traktamente, som ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan. Du måste alltid övernatta minst en natt för att kunna betala ut ett skattefritt traktamente.

Vad är traktamente?

Ett traktamente är en skattefri ersättning som gäller för upp till ett visst schablonbelopp, bestämt av Skatteverket. Hur mycket den skattefria ersättningen är baseras på resmål, där det finns ett förutbestämt belopp för varje land.

Exempel på normalbelopp per hel dag (2020)

Traktamente Danmark: 1 016 kr
Traktamente Finland: 759 kr
Traktamente Frankrike: 794 kr
Traktamente Kina: 590 kr
Traktamente Norge: 893 kr
Traktamente Storbritannien: 746 kr
Traktamente Sverige: 240 kr
Traktamente Tyskland: 669 kr
Traktamente USA: 851 kr

För halvdag gäller hälften av ovanstående belopp. Om övernattning har bekostats av den anställde tillkommer även ytterligare ersättning motsvarande en halvdag.

Regler för att få skattefri ersättning

Du måste alltid övernatta minst en natt för att kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

 • Heldag avser avresa före klockan 12:00 eller hemkomst efter klockan 19:00
 • Halvdag avser avresa efter klockan 12:00 eller hemkomst före klockan 19:00
 • Nattraktamente avser övernattning som ej bekostats av företaget.

Reseräkningen ska innehålla

Följande information ska finnas med för att man ska kunna avgöra om det är skattefritt:

 • Den anställdes namn
 • Den anställdes anställningsnummer
 • Tjänstresans ändamål
 • Resmål
 • Datum (både avresa och hemkomst)

Mat

Om arbetsgivaren har betalat för den anställdes mat så ska ett avdrag göras från det skattefria traktamentet enligt följande:

 • Frukost: 15%
 • Lunch eller middag: 35%
 • Lunch och middag: 70%
 • Helt fri kost: 85%.

Förmånsbeskattning av fri kost under tjänsteresa sker således genom avdrag mot schablonbeloppen. Full ersättning enligt schablonbeloppen kan endast ges om den anställde har bekostat sin mat själv. 


Kostnadsfri mall för Reseräkning och Traktamente

Vi har tagit fram en mall som uppfyller de krav som finns för reseräkning och traktamente.

Ladda ner mall för Reseräkning och Traktamente (kostnadsfritt)

Redaktionen

Mer läsning