Anställningsavtal

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt, men det är så klart alltid bra att ha det skriftligt. Det här behöver du veta.

Vad säger lagen?

Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtal kan vara muntligt som skriftligt, men arbetsgivaren måste skriftligt informera om villkor av väsentlig betydelse för anställningen (anställningsvillkor) senast en månad efter att den anställda har påbörjat arbetet. Det är därför lämpligt att ändå upprätta ett skriftligt anställningsavtal så snart en person anställs.

Villkor av väsentlig betydelse för anställningen är:

 • Uppgifter om vilka parterna är
 • Tillträdesdag
 • Arbetsplats
 • Arbetsuppgifter
 • Anställningsform
 • Uppsägningstid
 • Lön och förmåner
 • Datum för utbetalning av lön
 • Normal arbetstid
 • Villkor för semester
 • Om företaget är ansluten till något kollektivavtal
 • Försäkringar.

Mer information om att Anställa

Information om bland annat LAS (Lagen om Anställningsskydd), Växa-stöd och minimilön finns att läsa på vår sida om anställa.

Anställa


Kostnadsfri mall Anställningsavtal

Vi har tagit fram en mall som uppfyller de krav som finns för anställningsavtal.

Ladda ner mall för Anställningsavtal (kostnadsfritt)

Redaktionen

Mer läsning