Aktiebok

Aktiebok

Alla aktiebolag måste upprätta en aktiebok. Här kan du läsa på vad som är viktigt samt ladda ner en mall.

Samtliga aktiebolag har aktier och aktieägare. Lagen kräver att aktiebolag för aktiebok över dess aktier och ägare. En aktiebok bör innehålla uppgifter om:

1. Ägarens namn
2. Ägarens adress
3. Ägarens person- eller organisationsnummer
4. Antal aktier
5. Datum för registrering.

Aktieboken bör skapas så snart alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. Det är styrelsen som har ansvar för att aktieboken upprättas. Vidare måste aktieboken finnas tillgänglig för den som önskar kontrollera ägarskapet i bolaget. Dessa uppgifter finns inte registrerade hos Bolagsverket, som man kanske kan tro.


Kostnadsfri mall Aktiebok via Nyföretagsamhet

Här kan du ladda ner en mall som uppfyller de krav som finns för aktiebok.

Klicka här för att ladda ner mall för Aktiebok (kostnadsfritt)

Redaktionen

Mer läsning