Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Ett upprätta ett aktieägaravtal (eller konsortialavtal) är oftast en bra idé i bolag med flera aktieägare. Syftet är oftast att att reglera krav och förhållandet mellan olika aktieägare, och på så sätt minska risken för framtida konflikter.

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller några ägare i ett aktiebolag. Denna typ av avtal är vanligt förekommande mindre företag och syftet är bland annat att minimera risken för framtida konflikter.

Innehållet i ett aktieägaravtal är inte offentliga uppgifter och brukas hållas hemligt för tredje man. Här kan man införa bestämmelser om hur beslutsordningen ska vara eller vad som sker vid en framtida försäljning av företaget. Det är även vanligt förekommande att man inför bestämmelser för vad som händer om en Part bryter mot avtalet, exempelvis att man tvingas sälja sina aktier till de andra avtalsparterna till ett pris lägre än marknadsvärdet eller betala vite.


Kostnadsfri mall Aktieägaravtal

Här kan du ladda ner mall för aktieägaravtal.

Ladda ner mall för Aktieägaravtal (kostnadsfritt)

Redaktionen

Mer läsning