Företagsvärdering

Företagsvärdering

Frågan om företagsvärdering är ofta särskilt intressant för företagare. Här kan du göra en värdering utifrån några vanliga metoder och modeller.

Det finns många metoder för att beräkna ett uppskattat värde på företag. Ha i åtanke att dessa modeller inte tar frågor som exempelvis företagets utvecklingspotential, branschens inträdesbarriärer och om verksamhetens värde ligger i personerna som arbetar/äger företaget eller om idén går att frånskilja nyckelpersonerna i beaktning. Även detta påverkar företagets värde.

I slutändan handlar det om utbud och efterfrågan av ditt företags aktier.

Kassaflödesvärdering

Värderar företag utifrån dess framtida vinster som sedan justeras till ett värde idag. Denna värderingsmetod sägs användas vid ungefär två av tre företagsvärderingar.

Laddar
Laddar

Multipelvärdering

Passar börsnoterade företag och innebär att man utgår från ett snitt på rörelseresultatet/omsättningen som sedan multipliceras med likartade börsbolags multiplar. Generellt gäller ju mer välskött och snabbväxande ett företag är, desto högre multipel. För lägre multipel gäller motsatsen.

Laddar

Substansvärdering

Man gör en ekonomisk värdering som bestäms utifrån företagets tillgångar minus skulder. Vanligt vid exempelvis företag som ska överlåtas vid en generationsväxling, där en prisförhandling inte sker på samma sätt som vid övriga modeller.

Laddar

Redaktionen

Mer läsning